Zoek op categorie

Gratis verzending vanaf €49,50 naar NL en BE

Meer dan 2.000 producten

Algemene voorwaarden : DIERENAPOTHEEK.nl

Inhoud

Artikel 1:         Definities

Artikel 2:         Toepasselijkheid

Artikel 3:         De overeenkomst       

Artikel 4:         Herroepingsrecht

Artikel 5:         Garantie

Artikel 6:         Prijzen

Artikel 7:         Levering

Artikel 8:         Betaling

Artikel 9:         Klachten

Artikel 10:       Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:“DIERENAPOTHEEK.nl”,  gevestigd aan de Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam, Nederland. Ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder Online Vet Pharmacies BV  inschrijfnummer 73769665  en bijbehorend BTW nummer NL8569 57656 B01“Consument”  de koper van producten, zijnde een natuurlijk persoon.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DIERENAPOTHEEK.nl en consument.Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.Deze algemene voorwaarden worden ook als een te downloaden PDF bestand ter beschikking gesteld aan consument.

 

Artikel 3: De overeenkomst

Consument ontvangt van DIERENAPOTHEEK.nl een bevestigingsmail zodra consument  de bestelling heeft geplaatst. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de consument dat de bestelling bij DIERENAPOTHEEK.nl is aangekomen. (bestelbevestiging)De overeenkomst met DIERENAPOTHEEK.nl komt tot stand op het moment dat DIERENAPOTHEEK.nl het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar consument via een tweede e-mail heeft bevestigd. (verzendbevestiging)Voor het aanleveren/invullen van de juiste NAW-gegevens is consument verantwoordelijk. Mocht blijken dat consument onjuiste gegevens heeft ingevuld dan rust de verantwoordelijkheid geheel bij consument. DIERENAPOTHEEK.nl kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer–, zet- of drukfouten.Voor het bestellen van het juiste aantal producten is consument zelf verantwoordelijk.DIERENAPOTHEEK.nl behoudt zich het recht voor bestellingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.Een overzicht van eerder geplaatste bestellingen kan DIERENAPOTHEEK.nl op aanvraag aan consument per mail toesturen.

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

Consument heeft de mogelijkheid om een bestelling kosteloos te annuleren, zolang deze nog niet is verzonden.Een bestelling retourneren is mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst. Het product/de producten kan/kunnen alleen ongebruikt, in originele en onbeschadigde staat geretourneerd worden.De kosten van retourzending zijn voor rekening van consument.Annulering en/of retourzendingen dienen door consument schriftelijk aan DIERENAPOTHEEK.nl kenbaar te worden gemaakt via e-mail (info@dierenapotheek.nl) of per post onder vermelding van volledige naam, bankrekeningnummer en factuurnummer.Het retouradres van DIERENAPOTHEEK.nl is: Overschiestraat 182, 1062 XK AmsterdamHet retourrecht geldt niet voor producten die naar wens van consument  zijn aangepast en voor aangebroken verpakkingen.Terugbetaling vindt plaats zo spoedig mogelijk na het in goede orde ontvangen te hebben van de retourzending doch uiterlijk binnen 30 dagen, op het door consument opgegeven bankrekeningnummer. Dit bankrekeningnummer dient overeen te komen met het nummer waarop DIERENAPOTHEEK.nl  de betaling heeft ontvangen. Dit laatste geldt om eventuele fraude te voorkomen.

 

Artikel 5: Garantie

Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.
Het garantierecht is niet van toepassing op geneesmiddelen en voedingssupplementen. De garantie vervalt als er veranderingen door derden zijn aangebracht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de consument de mogelijkheid te kiezen uit vervanging of een (deel-) vergoeding van de aankoopprijs.  Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door DIERENAPOTHEEK.nl is erkend. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar, maar kan nooit langer zijn dan de expiratiedatum die op het product vermeld is.

 

Artikel 6: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW. Een actieprijs vervalt indien het betreffende product waarop de actie betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.Actieprijzen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. DIERENAPOTHEEK.nl behoudt zich het recht voor om eventuele prijs- of valutaschommelingen door te berekenen.

 

Artikel 6: Levering

Levering vindt binnen Nederland plaats na betaling en zolang de voorraad strekt. Indien een product na bestelling niet leverbaar of voorradig blijkt, neemt DIERENAPOTHEEK.nl  zo spoedig mogelijk contact met consument op. Betaalde bedragen worden in dit geval binnen 30 dagen op het door consument  opgegeven bankrekeningnummer teruggestort. Dit bankrekeningnummer dient overeen te komen met het nummer waarop DIERENAPOTHEEK.nl  de betaling heeft ontvangen.  De consument geeft hierbij toestemming om producten eventueel bij buren af te (laten) leveren.

De kosten voor aflevering zijn:

 

Binnen Nederland:
Bij een bestelling  < € 49,50,- : € 3,95 (incl. BTW), bij een bestelling  > € 49,50,- : gratis

Buiten Nederland:
- België: bij een bestelling < € 49,50- : € 6,75 (incl. BTW), bij een bestelling > € 49,50,- : gratis
- Duitsland: voor iedere bestelling € 8,5
- Overige EU landen: minimaal € 20,= aan verzendkosten, afhankelijk van het gewicht van de bestelde producten

 

Artikel 7: Betaling

DIERENAPOTHEEK.nl biedt consument een vertrouwde, veilige en gemakkelijke manier van betalen d.m.v. IDEAL of Creditcard (Mastercard, VISA). Indien consument de betaling van aankopen zelf wil overmaken via de eigen bank, is dat uiteraard ook mogelijk. Bij deze betaalmethode zal de bestelling pas verstuurd worden nadat betaling is ontvangen. Bij overschrijving dient altijd het bestelnummer te worden vermeld.Voor bestellingen met betaling onder rembours brengt DIERENAPOTHEEK.nl € 25 in rekening voor verzending binnen Nederland en € 35 voor verzending buiten Nederland. Dit is exclusief de normale verzendkosten. Onze bankgegevens:

IBAN: NL92INGB0008902382
BIC/SWIFT: INGBNL2A

 

Artikel 9: Klachten

Een klacht dient binnen tien werkdagen na verzending, met een duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk aan DIERENAPOTHEEK.nl te worden doorgegeven.Consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst direct te controleren op gebreken. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient dit uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst per mail aan DIERENAPOTHEEK.nl  te worden gemeld. DIERENAPOTHEEK.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het product/de producten door schuld van consument of de retourtransporteur is beschadigd.Bij DIERENAPOTHEEK.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

Waarom Dierenaptheek?

Alleen topmerken

Deze USP's zijn overschreven

Deskundig

Snelle verzending