Cookieverklaring Dierenapotheek

1. Algemeen

a. cookies

I. De Dierenapotheek gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.

II. Er bestaan verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 • Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
 • Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

b. Cookievoorkeuren wijzigen

I. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. Cookieoverzicht

a. Wanneer je een bezoek brengt aan Dierenapotheek.nl en de website gebruikt, worden er cookies opgeslagen ten behoeve van eerder genoemde doeleinden. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: PHPSESSID, wc_cart_hash_#, wc_fragments_#, aws.cognito.identity-id.#-#-#:#-#-#-#-#.
 • Analytische cookies: __kla_id, _clck, _clsk, _cltk, _ga, _ga_#, _gat, _gid, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample, _hjSession_#, _hjSessionUser_#, _hjTLDTest, c.gif, CLID, collect.
 • Tracking cookies: __sqra, __sqrb, __sqrc, _gcl_au, ads/ga-audiences, ANONCHK, MUID, SM, SRM_B.

3. Google analytics

a. Google

I. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

II. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Dierenapotheek heeft hier geen invloed op.

III. U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

b. Privacy-instellingen

I. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.

II. De Dierenapotheek heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

III. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

IV. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. Websites van derden en wijzigingen

a. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor De Dierenapotheek niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

b. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

c. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20222712.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

a. Uw rechten:

I. U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien;
 • Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 • Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 • Verwijdering van gegevens aan te vragen;
 • Uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en;
 • Een klacht in te dienen zoals beschreven in artikel 6.

II. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van De Dierenapotheek hebben, stuur dan een verzoek naar [email protected].

III. De Dierenapotheek wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt De Dierenapotheek u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

IV. De Dierenapotheek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

b. Cookies verwijderen

I. Wanneer u onze cookies uit wenst te schakelen of verwijderen verwijzen wij middels onderstaande links per browser hoe u dit kunt doen. Door het uitschakelen van onze cookies zullen bepaalde functies op onze website mogelijk niet naar behoren functioneren.

Geldigheidsduur cookies
- Google (maximale duur 365 dagen)
- Microsoft Bing (maximale duur 365 dagen)
- Dierenapotheek (maximale duur 365 dagen)
- Microsoft clarity.ms (maximale duur 365 dagen)

6. Klachtrecht

a. Interne behandeling

I. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt De Dierenapotheek u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot [email protected].

b. Autoriteit Persoonsgegevens

I. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens.

Klantbeoordeling: 9,1/10 uit 2279 beoordelingen

Deskundigheid van een dierenarts

Veilig en betrouwbaar bestellen