Retourneren

Retouradres

DIERENAPOTHEEK.nl

Industrieweg 16

1521 NC, Wormerveer

Verkeerd product ontvangen of besteld?

Een vergissing zit in een klein hoekje. Heb je het verkeerde product ontvangen of besteld, laat ons dit dan weten via [email protected], of bel met +31 (0) 75 615 0141.
Binnen drie werkdagen hoor je van ons of je het product kunt terugsturen. Wacht dus nog met terugsturen tot je een bericht hebt ontvangen. Ook hier geldt dat het product ongebruikt en in originele, onbeschadigde staat is.

Let op! Producten die met korting zijn verkocht i.v.m. beperkte houdbaarheid, waarvan de houdbaarheid verstrijkt binnen de bedenktermijn van 14 dagen, kunnen niet geretourneerd worden.

Beschadigd pakket of product?

Bij de Dierenapotheek gebruiken we altijd de juiste verpakking voor het versturen van je bestelling. Toch komt het voor dat een pakket in het transport beschadigd raakt. Meestal is de bestelling dan nog wel heel en bruikbaar. Controleer altijd of je bestelling onbeschadigd is. Is dit niet zo, verzoeken we je zo snel mogelijk een foto van de schade te maken en te mailen naar [email protected]. Vermeld je telefoonnummer en bestelnummer, zodat we je kunnen bellen. Samen lossen we het zo snel mogelijk op.

Herroepingsdocument

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (Download PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Bekijk voor alle voorwaarden voor herroepping onze Algemene Voorwaarden.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bij verdere vragen zijn wij elke werkdag telefonisch te bereiken of via [email protected].

Klantbeoordeling: 9,1/10 uit 2267 beoordelingen

Deskundigheid van een dierenarts

Veilig en betrouwbaar bestellen